Bảng giá vật tư y tế

08:39 14/06/2019
STT DỊCH VỤ GIÁ VIỆN PHÍ GIÁ BHYT CHÊNH LỆCH
Giường bệnh
1 Giường Khoa Hồi sức cấp cứu 472,000 272,000 200,000
2 Giường Khoa Ngoại Tổng Hợp (HS Ngoại) 539,000 189,000 350,000
3 Giường Khoa nội tổng hợp
(HS Nội)
562,000 162,000 400,000
4 Giường Khoa Ngoại Tổng Hợp 291,000 141,000 150,000
5 Giường Khoa nội tổng hợp 312,000 162,000 150,000
6 Ngày giường theo giờ 30,000 - 30,000
7 Giường Khoa Phụ -Sản 291,000 141,000 150,000Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn