Bệnh Viện đa khoa Thanh Vũ tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cần tuyển dụng ở các vị trí như sau: Bác sĩ chuyên khoa Nội,,Bác sĩ chuyên khoa Ngoại, Bác sĩ chuyên khoa Sản...
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn