Dương Thị Bé 2

09:12 16/11/2019

Ngày viết: Ngày 8 tháng 11 năm 2019

Chia sẽ cảm nghĩ: Tôi là Dương Thị Bé. Tôi nhập viện ngày 27/10/2019, lý do mổ ruột thừa. Trong thời gian ở bệnh viện điều trị, tôi nằm lầu 4 phòng 406C. Tôi được điều dưỡng chăm sóc tận tình. Nhưng trong quá trình rửa vết thương thì tôi cảm thấy mình thật may mắn, được em Trương Hoàng Hôn rửa cho tôi ngày 2 lần. Em Hôn rửa cẩn thận, nhẹ nhàng, kỹ lưỡng lắm, nói chuyện vui vẽ dễ thương. Nay tôi gửi lá thư này rất mong Ban Giám Đốc bệnh viện tuyên dương em Trương Hoàng Hôn cho mọi người biết.
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn