Bác sĩ CKI Tạ Hữu Nghĩa

🏵 Bác sĩ CKI Tạ Hữu Nghĩa
🏵 Chức vụ: Phó Khoa Ngoại
🏵 Chuyên khoa: Ngoại tiết niệu-Nam khoa
🏵 Số điện thoại: 0978515757
🏵 Email: tahuunghia@gmail.com

Đào tạo chuyên môn

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2012

Bác sĩ CKI Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019

Đào tạo nâng cao

Chương trình huấn luyện điều trị nội khoa bướu lành tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Bình Dân năm 2011

Chứng chỉ Niệu động học tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2013

Chứng chỉ Nội soi Niệu cơ bản tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017

Chứng chỉ Nội soi ổ bụng tiết niệu cơ bản tại Bệnh viện Bình Dân năm 2017

Kinh nghiệm công tác​

Năm 2012 - 2016: Bác sĩ điều trị Ngoại thận - tiết niệu tại BVĐK Thành phố Cần Thơ

Năm 2016 đến nay: Bác điều trị Ngoại thận - tiết niệu tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Không có dữ liệu phù hợp

Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn