Bác sĩ CKI Nguyễn Minh Nghĩa

🏵 Bác sĩ CKI Nguyễn Minh Nghĩa
🏵 Chức vụ: Trưởng Khoa Khám Bệnh BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu
🏵 Chuyên khoa: Nội khoa
🏵 Số điện thoại: 0988234584
🏵 Email: drnghiabvtv@gmail.com

Đào tạo chuyên môn

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2009

Bác sĩ CKI Nội khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2013

Đào tạo nâng cao

Chứng nhận Thở máy căn bản tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Chứng nhận Tiến bộ mới về điều trị bệnh gan mật tại Hội gan mật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Chứng nhận Xu hướng mới trong điều trị bệnh tĩnh mạch hiện nay tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Chứng chỉ Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện tại Trường Đại học quản trị nhân lực năm 2018

Chứng nhận Y học biển tại Viện Y học biển năm 2018

Kinh nghiệm công tác​

Năm 2009 - 2013: Bác sĩ Nội khoa tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau

Năm 2014 - 2016: Phó trưởng phòng tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau

Năm 2016 đến nay: Bác sĩ Nội khoa tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Không có dữ liệu phù hợp

Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn