Bác sĩ CKI Trịnh Hồng Vân

🏵 Bác sĩ CKI Trịnh Hồng Vân
🏵 Chức vụ: Phụ trách đơn vị Thận nhân tạo
🏵 Chuyên khoa: Nội khoa
🏵 Số điện thoại: 0918369388
🏵 Email: trinhhongvanblu@gmail.com

Đào tạo chuyên môn

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 1991

Bác sĩ CKI Nội khoa tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1999

Đào tạo nâng cao

Chứng nhận Lọc máu ngoài thận tại Bệnh viện Nhân Dân 115 năm 2007

Chứng nhận đào tạo y khoa liên tục về thận học tại Hội thận học Quốc tế năm 2010

Chứng chỉ HDF online trong thận nhân tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2018

Kinh nghiệm công tác​

Năm 1991 - 2007: Bác sĩ Nội khoa tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu

Năm 2007 - 2017: Phó Khoa nội kiêm trưởng Khu thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu

Năm 2017 đến nay: Bác sĩ Nội khoa tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Không có dữ liệu phù hợp

Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn