Vưu Thị Xuân

16:23 21/11/2019

Tôi rất mến mộ các bác sĩ, thăm khám bệnh nhân rất chu đáo và nhiệt tình, an toàn, công chính, liêm minh

1_ Bác sĩ Hận

2_ Bác sĩ Đoàn

3_ Bác sĩ Liêm

4_ Điều dưỡng Nguyễn Thanh Tùng, còn nhiều điều dưỡng khác nữa...

5_ Điều dưỡng Nguyễn Hoài Phương.
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn