Lý Cẩm Tường

08:59 15/10/2019

Phòng khám Răng Hàm Mặt nhiệt tình vui vẻ làm tôi rất hài lòng. Lúc đầu vì lo sợ nhưng Bác sĩ Liễu, Điều dưỡng Loan và Tuấn Anh chăm sóc rất nhiệt tình làm tôi rất yên tâm. Xin chân thành cảm ơn!
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn