Trương Minh Hà

08:54 10/07/2020

Trong quá trình nằm viện và điều trị tôi cảm thấy Bác Sĩ và điều dưỡng ở đây đã chăm sóc em rất là nhiệt tình chu đáo và thân thiện. Em rất cảm ơn mọi người.

Nhát là ekip Bác sĩ Đỉnh điều dưỡng thanh, phát, cương đã tận tình chăm sóc em trong lúc đang nằm viện, lần nữa em cảm ơn tất cả.
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn