Nguyễn Lâm Tùng

16:23 21/11/2019

Yêu cầu bệnh viện không giữ thẻ bảo hiểm lại khi ra khỏi quầy đăng ký vì người bệnh hay quên bỏ lại.
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn