>

Chính sách bảo mật thông tin

13:37 06/07/2020

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự riêng tư và sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của Bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin này và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của Bạn. Chính sách bảo mật thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó Bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.

1. Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

2. Thông tin quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định.

Như vậy, ngoài Bộ Luật Dân sự quy định về quyền được bảo vệ về bí mật đời tư, hình ảnh… của con người thì Luật riêng còn quy định về quyền được giữ bí mật thông tin về hồ sơ bệnh án của con người. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được cung cấp cho bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định và được pháp luật quy định rõ. Ngoài các trường hợp quy định thì việc công bố, tiết lộ thông tin về hồ sơ bệnh án của người bệnh là vi phạm pháp luật.

Bài viết cùng danh mục


Chăm sóc khách hàng

19003301

Lịch Khám Đặt lịch hẹn