>

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

15:40 13/06/2018

Tầm nhìn bệnh viện (Vision)

- Trở thành bệnh viện khu vực cho vùng Bán đảo Cà Mau, nơi người bệnh tại tỉnh Bạc Liêu và các khu vực lân cận đến khám chữa bệnh chất lượng cao.

- Đạt chuẩn bệnh viện Quốc tế JCI của Mỹ tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Sứ mệnh (Mission)

- Cung cấp và nâng cao dịch vụ "Y tế chất lượng cao" đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho tất cả mọi người thuộc nhiều đối tượng trong tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lân cận.

- Cung cấp dịch vụ kỹ thuật hiện đại, tiên tiến trong khu vực cho người bệnh.

- Góp phần giải quyết, chia sẻ gánh nặng xã hội và vấn đề quá tải người bệnh tại các bệnh viện công lập.

Giá trị cốt lõi (Core values)

Trung thực - Tuân thủ - Trách nhiệm - Tận tâm - Thấu cảm
Chăm sóc khách hàng

19003301

Lịch Khám Đặt lịch hẹn