>

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

15:40 13/06/2018

Tầm nhìn bệnh viện (Vision)

- Trở thành bệnh viện khu vực nơi các bệnh nhân tại các tỉnh Bạc Liêu và các khu vực lân cận.

- Đạt chuẩn bệnh viện Quốc tế JCI của Mỹ tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Sứ mệnh (Mission)

- Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho tất cả người dân thuộc nhiều đối tượng trong tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lân cận.

- Giải quyết vấn đề quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện công.

Giá trị cốt lõi (Core values)

Trách nhiệm - Đa dạng - Cải tiến - Hoàn hảo

- Trách nhiệm trong chuyên môn, với bệnh nhân và nhân viên.

- Đa dạng trong dịch vụ.

- Luôn cải tiến trong chuyên môn và quy trình làm việc, máy móc thiết bị…

- Hoàn hảo trong việc thực hiện tất cả các dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn