>

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

15:40 13/06/2018

Tầm nhìn bệnh viện (Vision)

- Trở thành bệnh viện khu vực cho vùng Bán đảo Cà Mau, nơi người bệnh tại tỉnh Bạc Liêu và các khu vực lân cận đến khám chữa bệnh chất lượng cao

- Đạt chuẩn bệnh viện Quốc tế JCI của Mỹ tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Sứ mệnh (Mission)

- Cung cấp và nâng cao dịch vụ "Y tế chất lượng cao" đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho tất cả mọi người thuộc nhiều đối tượng trong tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lân cận

- Cung cấp dịch vụ kỹ thuật hiện đại, tiên tiến trong khu vực cho người bệnh

- Góp phần giải quyết, chia sẻ gánh nặng xã hội và vấn đề quá tải người bệnh tại các bệnh viện công lập.

Giá trị cốt lõi (Core values)

Chính trực - Chất lượng - Chủ động - Lòng biết ơn - Lòng tin

- Chính trực (Integrity): Xây dựng nhân cách, đạo đức thầy thuốc liêm chính với người bệnh và nhân viên

- Chất lượng (Quality): Cung cấp dịch vụ y tế chuyên nghiệp, hoàn hảo, an toàn và chất lượng cao

- Chủ động (Be proactive): Chủ động lắng nghe, chia sẻ, kiên định xây dựng bệnh viện "an toàn" "bệnh nhân là trung tâm"

- Lòng biết ơn (Gratitude): Luôn luôn phục vụ tận tụy, trung thành, thiện nguyện và đồng hành với bệnh nhân

- Lòng tin (Trust): Xây dựng niềm tin bằng bổn phận, trách nhiệm, sự cam kết và chân thành với bệnh nhân và nhân viên y tế.
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn