>

KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ

14:53 19/04/2019

Thực hiện theo thông tư số 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho tất cả Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các quy định mức hưởng của từng mã đối tượng BHYT.

Thời gian khám BHYT: Bắt đầu từ 6h30 sáng đến 17h00 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết. Riêng trường hợp cấp cứu được thanh toán theo quy định.

Bài viết cùng danh mục


Chăm sóc khách hàng

19003301

Lịch Khám Đặt lịch hẹn