>

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Tài

🏵 Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Tài
🏵 Chức vụ: Trưởng Phòng khám Da Liễu
🏵 Chuyên khoa: Da Liễu
🏵 Số điện thoại: 0918246074
🏵 Email: tainguyenvan542@gmail.com

Đào tạo chuyên môn

Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2008

Bác sĩ  CKI Da liễu tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2014

Đào tạo nâng cao

Chứng nhận Laser y học và Vật lý trị liệu tại Phân Viện Vật lý Sinh học năm 2010

Chứng nhận Hội thảo da liễu khu vực Phía Nam - Cập nhật các thủ thuật thẩm mỹ da tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM năm 2015

Chứng nhận Cập nhật những vấn đề liên quan đến giải phẫu bệnh lý và một số tiến bộ trong điều trị bệnh da tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2015

Chứng chỉ Điều trị, chăm sóc bệnh bàn chân Đái tháo đường tại Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa năm 2015

Chứng nhận Hội nghị chuyên đề Thẩm mỹ da Nội khoa tại Hội Y học TP.HCM năm 2015

Chứng nhận Hội nghị da liễu khu vực phía Nam - Cập nhật về mụn trứng cá tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM năm 2016

Chứng nhận Hội nghị khoa học da liễu khu vực phía Nam tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM năm 2017

Chứng nhận ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Công ty TNHH Kỹ thuật Y tế GN năm 2017

Chứng nhận Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ hai tại Bệnh viện Da liễu TPHCM năm 2017

Chứng nhận Cập nhật một số tiến bộ về công nghệ trong chăm sóc da thẩm mỹ tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017

Chưng nhận Kết nối chuyên ngành Da liễu truyền thống và hiện đại tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM năm 2019

Chứng nhận Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 3 tại Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa năm 2019

Chứng chỉ Kỹ thuật tiêm Botulium Toxin trong thẩm mỹ tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM năm 2020

Chứng nhận Bệnh bóng nước tự miễn tại Bệnh viện Da liễu TPHCM năm 2020

Chứng chỉ Kỹ thuật tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM năm 2021

Chứng nhận Hội nghị khoa học Da liễu Miền Nam tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM năm 2022

Chứng nhận Hội nghị Quốc tế tại Hội Y Học TPHCM năm 2022

Chứng nhận Các nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về kỹ thuật mới trong phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ Nội khoa, Da liễu và chăm sóc da tại Hội Y Học TPHCM năm 2022

Chứng nhận Hội nghị da liễu học Mekong lần V, Hội nghị khoa học Da liễu thẩm mỹ Cần Thơ lần III tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2022

Chứng nhận Hội nghị Da liễu thẩm mỹ Miền Nam tại Bệnh viện Da liễu TPHCM năm 2023

Kinh nghiệm công tác​

Năm 2008-2009: Bác sĩ  Y khoa tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu

Năm 2009-2014: Bác sĩ  Y khoa tại BVĐK Thanh Vũ Medic

Năm 2014-2016: Bác sĩ CKI Da liễu tại BVĐK Thanh Vũ Medic

Năm 2017-2018: Bác sĩ CKI Da liễu tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Năm 2018 đến nay: Bác sĩ CKI Da liễu - Trưởng phòng khám Da Liễu tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Không có dữ liệu phù hợp

Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn