>

Bác sĩ CKI Huỳnh Quốc Kháng

Bác sĩ CKI Huỳnh Quốc Kháng hiện tại đang giữ chức vụ Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu. Là một trong những gương mặt bác sĩ tiêu biểu giỏi nhất trong khoa. Luôn được rất nhiều bệnh nhân...

Bác sĩ CKI Trần Bảo Châu

Bác sĩ CKI Trần Bảo Châu là một bác sĩ luôn có tấm lòng vàng thuộc khoa nội và luôn đạt được nhiều chứng nhận trong ngành nghề. Là một trong những gương mặt bác sĩ tiêu biểu giỏi nhất trong khoa. Luôn được rất nhiều bệnh nhân...

Bác sỹ CKI Dương Quốc Hận

Bác sỹ CKI Dương Quốc Hận đã nhận được rất nhiều thành tích trong các năm qua. Chứng nhận cộng hưởng từ thực hành lâm sàng - cộng hưởng từ tiêu hóa - niệu dục tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Hiện...
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn