>

Bác sĩ CKI Huỳnh Quốc Kháng

Bác sĩ CKI Huỳnh Quốc Kháng hiện tại đang giữ chức vụ Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu. Là một trong những gương mặt bác sĩ tiêu biểu giỏi nhất trong khoa. Luôn được rất nhiều bệnh nhân...

Bác sĩ CKI Trần Bảo Châu

Bác sĩ CKI Trần Bảo Châu là một bác sĩ luôn có tấm lòng vàng thuộc khoa nội và luôn đạt được nhiều chứng nhận trong ngành nghề. Là một trong những gương mặt bác sĩ tiêu biểu giỏi nhất trong khoa. Luôn được rất nhiều bệnh nhân...
Chăm sóc khách hàng

19003301

Lịch Khám Đặt lịch hẹn