>

BS.CKI Lâm Thị Ngọc Diệp

🏵 BS.CKI Lâm Thị Ngọc Diệp
🏵 Chức vụ: Trưởng Phòng khám Mắt

🏵 Chuyên khoa: Mắt
🏵 Số điện thoại: 0919059974
🏵 Email: hoangchienngocdiep@gmail.com

Đào tạo chuyên môn

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1999

Bác sĩ CKI chuyên ngành Mắt tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008

Chứng chỉ Khám chẩn đoán bệnh Glaucoma soi góc tiền phòng cắt mống chu biên điều trị đục bao sau thể thủy tinh bằng laser YAG tại Bệnh viện Mắt TP.HCM năm 2017

Đào tạo nâng cao

Chứng nhận Siêu âm Mắt tại Bệnh viện Mắt TP.HCM năm 2006

Chứng nhận Phẫu thuật thể thủy tinh đục ngoài bao - đặt kính nội nhãn tại Bệnh viện Mắt TP.HCM năm 2006

Kinh nghiệm công tác​

Năm 1999-2007: Bác sĩ tại bệnh viện Năm Căn, Bệnh viện Cái Nước - Cà Mau

Năm 2007-2012: Bác sĩ CKI chuyên ngành Mắt tại  Bệnh viện Cái Nước - Cà Mau

Năm 2013-2016: Bác sĩ CKI chuyên ngành Mắt tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu

Năm 2016-2018: Bác sĩ CKI chuyên ngành Mắt tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Năm 2018 đến nay: Bác sĩ CKI chuyên ngành Mắt - Trưởng phòng Khám Mắt tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Không có dữ liệu phù hợp

Chăm sóc khách hàng

19003301

Lịch Khám Đặt lịch hẹn