>

Bác sĩ CKI Lâm Thị Ngọc Diệp

🏵 Bác sĩ CKI Lâm Thị Ngọc Diệp
🏵 Chức vụ: Bs. Chuyên khoa mắt
🏵 Chuyên khoa: Mắt
🏵 Số điện thoại: 0919059974
🏵 Email: hoangchienngocdiep@gmail.com

Đào tạo chuyên môn

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1999

Bác sĩ CKI Nhãn khoa tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007

Đào tạo nâng cao

Chứng nhận Siêu âm mắt tại Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007

Chứng nhận Phẫu thuật ngoài bao tại Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007

Chứng nhận Laser Yag tại Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007

Kinh nghiệm công tác​

Năm 2007-2012: Trưởng Khoa khám bệnh tại BVĐK khu vực Cái Nước Cà Mau

Năm 2013 - 2016: Bác sĩ điều trị Chuyên khoa mắt tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu

Năm 2016 đến nay: Bác sĩ Chuyên khoa mắt tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Không có dữ liệu phù hợp

Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn