>

Bác sĩ Lý Thanh La

🏵 Bác sĩ Lý Thanh La
🏵 Chức vụ: Bác sĩ điều trị
🏵 Chuyên khoa: Nhi khoa
🏵 Số điện thoại: 0375054941
🏵 Email: lythanhla@gmail.com

Đào tạo chuyên môn

Bác sĩ đa khoa Tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2016

Đào tạo nâng cao

Chứng nhận Nhi khoa sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng năm 2017

Chứng nhận Hồi sức cấp cứu nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng năm 2017

Chứng nhận Cấp cứu sơ sinh cơ bản tại Bệnh viện Nhi Đồng năm 2017

Kinh nghiệm công tác​

Năm 2016 đến nay: Bác sĩ Nhi khoa tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Không có dữ liệu phù hợp

Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn