>

Ths Bác sĩ Cao Nguyễn Anh Đào

🏵 Ths Bác sĩ Cao Nguyễn Anh Đào
🏵 Chức vụ: Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
🏵 Chuyên khoa: Sản phụ khoa
🏵 Số điện thoại: 0917570590
🏵 Email: caonguyenanhdao@gmail.com

Đào tạo chuyên môn

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2011

Thạc sĩ Sản phụ khoa tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Đào tạo nâng cao

Định hướng chuyên khoa phụ sản tại Bệnh viện Từ Dũ năm 2012

Chứng chỉ Soi cổ tử cung tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Chứng chỉ Siêu âm thực hành tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014

Chứng chỉ Cấp cứu sản tại Bệnh viện Từ Dũ năm 2015

Chứng chỉ Chăm sóc- theo dõi- điều trị sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ năm 2015

Chứng chỉ Siêu âm sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ năm 2018

Kinh nghiệm công tác​

Năm 2015 đến nay: Bác sĩ Sản phụ khoa tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Không có dữ liệu phù hợp

Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn