>

🏥Thông báo về việc tạm ngừng tiêm ngừa trong vòng 15 ngày📯:

🎯Nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phòng tiêm ngừa Bệnh Viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu sẽ tạm dừng tiêm chủng theo chỉ thị số:1853/BYT-DP.
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn