>

BVĐK THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU THÔNG BÁO

08:51 08/09/2021

- Người bệnh cần liên hệ Cấp cứu

- Hãy gọi đến số 02913.908.886

- Tổng đài hoạt động 24/24h, sẵn sàng tiếp nhận mọi cuộc gọi cấp cứu!
Chăm sóc khách hàng

0291-3908888

Lịch Khám Đặt lịch hẹn