>

Cập nhật bảng giá test COVID-19 Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (Cơ sở 2)

10:30 14/03/2022Chăm sóc khách hàng

19003301

Lịch Khám Đặt lịch hẹn